Team Visit

Team Visit jobbar för att bygga broar och samarbetsmöjligheter inom besöksnäringen i Skåne för att göra Skåne till en uppmärksammad och attraktiv region för besök och upplevelser.

Obs! Detta team är under uppbyggnad och har inte satt dagar för regelbundna möten. En gång i veckan med fysiskt möte en gång i månaden är planen.

stol ledig

Stol ledig

stol ledig

Stol ledig

stol ledig

Stol ledig

stol ledig

Stol ledig

stol ledig

Stol ledig

Stol ledig

Stol ledig

stol ledig

stol ledig

stol ledig

stol ledig

stol ledig

stol ledig

stol ledig

stol ledig