Vad är Most Wanted?
Most Wanted Businessnetwork jobbar med att skapa nya affärsmöjligheter åt varandra genom att i första rummet hjälpa våra partners. Alla medlemmarna i teamet tar i sin roll på sig att medverka på alla nätverksmöten och i hög grad bidra till teamets välmående och intäkter.

Möjligheter med Most Wanted?
Du får träffa nya affärspartners som ger ditt företag och dina kunder ny kompetens med möjlighet till att kunna hjälpa dina kunder till bättre affärer och företagande. Ditt nätverk blir så många gånger större som det finns medlemmar i teamet. Du får varma ingångar till företagen och kapar därmed de kalla samtalen. Du får ambassadörer för ditt företag med kontakter i näringslivet som gör att du kommer få nya uppdrag du inte hade haft möjlighet att få idag.

Branschunik eller kundunik?
Du som medlem i ditt team äger branschen på din stol och ingen annan kan ta en plats i teamet med samma bransch. Däremot kan ett företag ansöka om plats i teamet om han eller hon kan påvisa en större skillnad i kundfokus. Samma bransch men helt andra kunder. Vi tänker på samarbete, kollaboration, partnerskap och teamwork men framför allt, vi konkurrerar inte med varandra!

Verktyg
Teamet har verktyg för att hålla koll på hur resultatet. Hur många varma leads har jag fått? Hur mycket har jag fakturerat med hjälp av teamet? Detta verktyg är centralt i våra träffar som förslagsvis sker 08:15 på tisdagar. Dock kan enskilda team på eget initiativ komma överrens om annan tid att träffas.

Nyfiken?
Du är välkommen som gäst för att ta del av vad vi gör, hur vi gör det och vem vi är. Som gäst har du också möjlighet att nyttja nätverket till fullo men du kan bara vara gäst tre gånger sedan behöver du ta beslut om medlemskap i teamet.